Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

HÁDANKA: K čemu ...

Na světě existuje mnoho vychytávek. Existuje jich tolik, že o nich nemůže mít ...

Moje nářadí? (2.)

Obsah mého příručního boxu. Diskuze nad mým nářadím. Co byste vy ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
24.07.2017 Signální hlavice PK22 je výrobek určený především pro průmyslové odvětví. Tato signálka slouží k signalizaci určených funkcí na strojích nebo jiných průmyslových zařízeních. Signální hlavice PK22 jsou určené pro montáž do normalizovaných otvorů o průměru 22,3mm a šířce materiálu od 0,4mm do 9mm nebo pro montáž do kazet (krytů) SP22. Zdrojem světla ...
21.07.2017 Zapoměli jste nasunout na kabel ochrannou trubku. OTÁZKA: Kdo vyrábí tento nástroj ke vložení kabelů? Zatahovák pomůže k rychlému nasazení elektroinstalační trubky kolem vedení, které chceme chránit. Elektroinstalační trubka je rozříznutá a tímto nástrojem se v části rozevře pro vložení vedení a následným posunem se instalační trubka uzavírá. Nástroj se vyrábí v ...
20.07.2017 Kompenzátor ABB pro kompaktní zářivky a LED. Zabraňuje samospouštění a blikání úsporných světelných zdrojů ovládaných spínači s orientačním osvětlením. K tomuto nežádoucímu jevu dochází díky vlastnostem předřadníku, je-li orientační doutnavka nebo LED zapojena mezi napájecí fázi a svítidlo. Kompenzátor je účinný v ...
19.07.2017 V tomto díle Elektromobility ukazujeme s Petrem Jahodou kromě jiného také jízdu elektromobilem Tesla a Peugeotem iON. Petr ukazuje srovnání benzínové motokáry a elektromotokáry. Docela drsný byl záběr startu sportovního elektromotocyklu, který ...
19.07.2017 Rychlonabíječky ABB pro elektrické autobusy poprvé míří do Velké Británie! ABB získala zakázku na dodávku nabíjecí infrastruktury pro vozový park elektrických autobusů Volvo, který bude od roku 2018 provozovat společnost Transdev Blazefield. ABB dodá tři nabíjecí stanice HVC 300P a elektrickou rozvodnu. Zařízení bude instalováno na autobusovém nádraží v Harrogate, historickém ...
18.07.2017 Gelová kabelová spojka až pro 3-žilový měděný vodič 3x1,5-6mm2, pro přímé spojení. Spojka je s kabelem zcela uzavřena s krytím IP68, dovnitř nepronikne voda ani v případě trvalého ponoření až do 10m vodního sloupce. Spojky jsou určeny pro jedno i více žilové kabely s plastovou nebo pryžovou izolací, jako například CYKY. Spojka je ...
17.07.2017 ELKOV roste! Velkoobchod ELKOV elektro opevňuje své pozice na severozápadě! Přibyly nové pobočky v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou a Holicích. Více zde ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 615
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Digitální revoluce dnes válcuje dosavadní obchodní modely prodeje ovšem horizontální propojení výrobců naznačuje, že budou nastávat okamžiky kdy bude dnešní konkurent vyrábět pro jiného svého konkurenta. Trh bude dostávat od mnoha značek stejnou ...
  • Rozvaděče a rozvodnice nejsou vše co potřebujeme pro ovládání a řízení toku energie kterou do těchto skříní kabely přivádíme a odvádíme. Technický katalog který mám před sebou neobsahuje pouze skříně, ale i sběrnicový systém. V tomto případě je k ...

1947: Spolupráce ČSR se sousedními státy v energetice dnes a zítra


Document Actions
1947: Spolupráce ČSR se sousedními státy v energetice dnes a zítra
Z jakého důvodu byla ČSR ve 40. letech nucena odebírat elektřinu ze zahraničí? Proč nebyl dostačující výkon našich elektráren? S jakými zeměmi jsme spolupracovali a za jakých podmínek? A jaké plány z toho vyvodily tehdejší Československé energetické závody? Více zde...!
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 28.11.2008
reklama
Spolupráce ČSR se sousedními státy v energetice dnes a zítra
Spolupráce ČSR se sousedními státy v energetice je v současné době v podstatě omezena na jednostranný odběr elektřiny z ciziny. Odběr elektřiny ze zahraničí je nutný ze dvou hlavních důvodů:
  • nedostatečný výkon našich elektráren, které vlastní většinou zastaralá, málo výkonná zařízení
  • zásobování některých pohraničních obcí, které jsou připojeny na síť zahraničních elektráren, a do kterých nebylo možno až dosud zřídit napájecí vedení z našich energetických zdrojů.

Všimněme si nejprve nedostatku výkonu našich elektráren.
Léta okupace 1939-1945 jsou v dějinách československé energetiky údobím stagnace a úpadku. Odběr elektřiny sice i nadále stoupal, avšak energetické podniky kryly poptávku jen za cenu maximálního vypětí stávajících zdrojů. Okupanty nebyla stavba nových elektráren v historických zemích (mimo dokončení rozestavěné elektrárny ve Štěchovicích) povolována a byla preferována stavba tepelných elektráren na slezském uhlí v Německu a vodních elektráren na alpských řekách v Bavorsku a Rakousku. Stále rychleji stoupající konsum elektřiny, který vzrůstal hlavně vlivem přesunu německého válečného průmyslu do našich zemí, přinutil i nově vzniklé elektrárny ve Slezsku k tomu, že dodávaly vyrobenou elektřinu pomocí vedení o velmi vysokém napětí na území tzv. protektorátu, kde se již začínal projevovat nedostatek výkonu přesto, že spotřeba elektřiny pro neválečnou výrobu a pro soukromý konsum byla drastickými opatřeními omezena na míru nejmenší. Tak se staly historické země závislými na dodávkách elektřiny z ciziny. V bouřlivých revolučních květnových dnech r. 1945 pocítili naši spotřebitelé hlavně ve východních Čechách velmi nepříjemně každé přerušení dodávky ze zahraničí a bylo nutno vypínat celé velké oblasti, aby byl zabezpečen chod našich elektráren a tím i zásobování zbývající části země elektřinou.

Za těchto nepříznivých podmínek bylo provedeno znárodnění a s ním spojená  reorganizace energetického průmyslu. Bylo tedy jasné, že do té doby, než budou postaveny nové elektrárny, budeme musit k zabezpečení dodávky elektřiny pro potřebu našich konzumentů hledat potřebný výkon mimo hranice ČSR, a to tam, kde byl elektr. výkon k dispozici, t. j. v Polsku.

Čelní představitelé naší a polské energetiky sjednali dohodu o dodávce polského elektr. proudu pro naše továrny, obchody a domácnosti výměnou za výrobky našeho průmyslu. Bylo dohodnuto, že dodávka proudu se bude dít po vedení o velmi vysokém napětí, které za války zbudovali Němci. Sjednaná dohoda se uskutečnila a s menšími úpravami je podkladem polské dodávky dodnes. Jak vítaná nám byla polská pomoc v kritických porevolučních dnech a měsících, je patrno z toho, že v období od 10. 5. až 31. 12. 1945 jsme odebrali z Polska 120 mil. kWh, t. j. přibližně množství energie, které vyrobila v téže době naše stará elektrárna v Ervěnicích. V roce 1946 a 1947 jsme již nebyli v tak velké míře závislí na dodávce polského proudu a odebrali jsme z Polska za každý tento rok pouze 90 mil. kWh. Vzájemná obapolná snaha po spolupráci a vhodné hospodářské podmínky daly vzniknout velkolepé myšlence postavit velkou společnou moderní tepelnou elektrárnu vybavenou československými stroji a zásobovanou polským uhlím. Projekty pro tuto elektrárnu jsou vypracovány, jejich realizace je zaplánována v hospodářských programech obou států a tím je dáno i uskutečnění této myšlenky nejužší spolupráce.

Dlouhotrvající sucho v r. 1947 se nepříznivě projevilo i v energetice. Zvláště východní a severní Čechy, které jsou do značné míry odkázány v zásobování elektřinou na své drobné vodní elektrárny, byly těžce postiženy.

Aby nedošlo v severní průmyslové části  Čech k poruchám v dodávce proudu, byla na základě dohody se sovětskou vojenskou správou země saské znovu navázána spojení s elektrárnou v Hirschfelde nedaleko Žitavy pomocí již postavených vedení pro napětí 20.000V a usilovně se pracovalo na dokončení linky pro napětí 100.000V.

Zatímco se Liberec bavil a utrácel ve večerním soumraku lehkomyslně drahocenné kWh, pracovali zaměstnanci Východočeských elektráren bez ohledu na pracovní dobu i v neděli v dobrovolných pracovních brigádách na stavbě této linky, která měla přivést scházející proud pro motory libereckého průmyslu.

Tak se podařilo zabezpečit dodávku proudu i pro nastávající a s určitými obavami očekávané zimní měsíce, které však uběhly bez větších obtíží. Z elektrárny v Hirschfeldě bylo dodáno v zimním období 1947-1948 asi 2,5 mil. kWh.

Stejně jako severní okraje státu, zdědily i jižní Čechy neblahé dědictví z dob okupace v podobě zanedbanosti energetické výstavby a v závislosti na energetických zdrojích Rakouska.

Přesto však některé provozní úpravy umožnily nahradit dodávku elektřiny z Rakouska, která byla velmi špatné jakosti, dodávkami ostatních energetických podniků československých.

V dlouhodobých plánech Československých energetických závodů národního podniku je však pamatováno na mezinárodní energetickou spolupráci i v příštích letech, kdy již budeme mít vybudován energetický průmysl v dostatečné míře. I potom, kdy bychom již mohli sami poskytnout našim spotřebitelům elektřinu v dostatečném množství, hodlají Československé energetické závody pokračovat v mezinárodní spolupráci, poněvadž tím ušetří státu značné hodnoty.. Pro osvětlení různých výhod, které mezinárodní spolupráce přináší, budiž uveden příklad výměny energie mezi ČSR a Rakouskem.

Rakousko má veliké zdroje energie v alpských řekách a tuto energii mění ve svých četných vodních elektrárnách v elektřinu. Elektřinu mohou však tyto hydroelektrárny vyrábět a dodávat jen tehdy, když mají k disposici dostatečné množství vody, tj. v měsících květnu až září, kdy tají alpské ledovce. V tomto období mají značné přebytky elektřiny, které by byly ochotny vyvézt lacino do ČSR, kde údobí jarních dešťů již minulo a parní elektrárny nesou hlavní část zatížení. V tom případě by mohly Československé energetické závody zastavit některé nehospodárné tepelné elektrárny, šetřit uhlí na zimu a odebírat laciný rakouský proud. Tuto elektřinu bychom Rakousku vrátili v době, kdy jeho řeky nemají dostatek vody, tj. v období zimním nebo ještě lépe v době, kdy u nás taje sníh a kdy vedle výkonu našich tepelných elektráren máme k disposici též plný výkon našich elektráren vodních vzhledem k příznivému vodnímu stavu našich řek. Přitom by byli Rakušané spokojeni, kdybychom jim za každé 2-3 kWh, které nám dodají v létě, vrátili v zimě, resp. v prvních jarních měsících, 1 kWh. Z uvedeného plyne, že tato spolupráce by nejen umožnila snadné opravy strojů našich tepelných elektráren, ale ušetřila by nám i množství drahocenného uhlí, kterého bychom mohli použít jinde.

Na mezinárodní konferenci energetiků v Ženevě v únoru 1948 podařilo se prosadit představitelům naší energetiky, že v dlouhodobém plánu mezinárodní spolupráce bylo Československo zařazeno do skupiny států, elektřinu vyvážejících se všemi z toho plynoucími výhodami.

V důsledku toho plánují Československé energetické závody velikou elektrárnu výhradně pro export elektřiny na falknovském hnědém uhlí s možností přestavby na pohon atomickou energií z jáchymovského uranu.

Tím by se nejen zamezilo vyvážení surového hnědého uhlí, jak se dělo za první republiky, ale s elektřinou vyváželi bychom i práci našich zaměstnanců, jak sektoru energetického, tak i dělníků z kovoprůmyslu, poněvadž v ceně elektřiny figuruje značnou částkou cena strojů elektřinu vyrábějících.

Ještě jeden zdroj příjmů bude moci v budoucnosti energetika poskytnouti našemu národohospodářství dík mezinárodní spolupráci.

Není daleká doba, kdy Polsko vzhledem k svému velkému uhelnému bohatství se stane jedním z největších vývozců elektřiny v Evropě. Značná část jeho vývozu elektřiny půjde do jižního Německa, Rakouska a Maďarska a bude tudíž nutno, aby tato elektřina použila pro své dlouhé cestování našich energetických magistrál, za čež nám bude Polsko platit určitý poplatek podle výše přeneseného výkonu.

Jak z uvedeného patrno, skýtá spolupráce v energetice našemu energetickému průmyslu veliké možnnosti. Jde jen o to, nezůstat pozadu a využít všech příležitostí.

A že se nám to dík plánovanému hospodářství podaří, o tom není pochybností.

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
Elektrika.info s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Rittal přichází s rozvaděčovým svítidlem, kterému se nevyrovnají žádné instalované "bludičky". Co nám nová generace svítidel do rozvaděče přináší? V jakých napěťových hladinách se pohybujeme? Je univerzální nebo musíme vybírat napěťovou hladinu, když budeme mít rozvaděč pro Ameriku, Asii, Evropu? Kam se takové svítidlo dá instalovat? Jen na strop rozvaděče, do dveří, na stranu nebo je to jedno? Sledujte jedinečný rozhovor s produktovým specialistou ...
Jak se vyrábí datový kabel skupiny Lapp? Z čeho se vyrábí jednotlivé vodiče, které jsou pak stočeny do lanka? Co tvoří izolaci žil, když je ve finále kabel menšího průměru než běžný standardní? Jaká struktura žil je vhodná pro zvlášť kompaktní kabely s přenosovou rychlostí až 100Mbit/s? V kterých případech dva páry vodičů již nestačí a zapotřebí jsou čtyři? Co se doplňuje do konstrukce kabelu pro obzvláště kritické aplikace z hlediska EMC nebo pro vysoké rychlosti přenosu dat? Nahlédněte pod pokličku výroby datových kabelů ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Máte již plné zuby nekvalitních a nepřesných relé? Zkuste TELE HAASE relé VEO. Název pro přesnější a výkonnější přístroje. Pokud potřebujete mít jistotu a přesnost v relé, které vám spíná důležité celky, pak sledujte sérii Tele VEO. Ať již jde o hlídací relé motorů, které má pod kontrolou sled a výpadky fází, asymetrii, teplotu, nebo třeba zkraty přívodních vedení. Nastává čas, kdy si můžeme vybírat kvalitu z cenově dostupných alternativ, tak proč vždy to nejlevnější?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
Máte z ploužení autem v městské dopravě či hledání místa k parkování stresové stavy? Neholdujete motorkám a jízdu na kole spojujete s námahou, pocením a nutným převlékáním? Elektrická kola eliminují nevýhody klasických kol a stávají se novým fenoménem v dopravě ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933